1. TOPIK LÀ GÌ?
TOPIK là viết tắt của từ 한국어능력시험 trong tiếng Hàn và Test of Proficiency in Korean trong tiếng Anh, nghĩa là kỳ thi năng lực tiếng Hàn, được tổ chức hàng năm bởi Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc để đánh giá trình độ của những người học tiếng Hàn như một ngoại ngữ thứ hai, tất nhiên kỳ thi này không áp dụng cho những người dân Hàn bản xứ.

2. Đăng kí thi TOPIK
ĐĂNG KÝ dự thi ở đâu ?
  - Nếu bạn ở Hàn quốc thì địa điểm thi là các trường đại học. Bạn có thể chọn địa điểm thi trong quá trình đăng ký dự thi online.
  - Nếu bạn ở Việt Nam, bạn có thể đăng ký dự thi và thi ở 2 địa điểm
     •Tại Hà nội: Trường Hàn Quốc Hà nội, Trung Tam Tieng Han SOFL
     •Tại HCM: Trường Korean International School

GIẤY TỜ chuẩn bị gồm những gì?
  - Chứng minh thư phô tô (phô tô 2 mặt trên 1 mặt giấy A4)
  - 02 ảnh (3cm x 4 cm) cho 1 cấp.


3. Cấu trúc bài thi TOPIK
Bài thi TOPIK diễn ra trong vòng 3 giờ, và được chia thành 2 phần (교실), mỗi phần 90 phút.
- Phần 1 gồm 2 phần thi: Từ vựng tiếng hàn – ngữ pháp tiếng hàn (어휘-문법) và viết (쓰기)
- Phần 2 gồm 2 phần thi: Nghe và đọc.
Các câu hỏi bao gồm chọn đáp án đúng, câu trả lời ngắn và viết bài luận.